Certifikáty

Od roku 2004 máme zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti (QMS) ve shodě s normou ISO 9001:2001 a systém řízení životního prostředí (EMS) dle ISO 14001:2005.

ISO 9001, ISO 14001

Přínosy:
  • zlepšení systému řízení firmy, toku informací a materiálu
  • zvýšení efektivity a produktivity práce
  • omezení chyb či duplicit vznikajících jako důsledek špatného zacházení s informacemi
  • zvýšení spokojenosti zákazníků nejen s našimi produkty, ale i v oblasti kontaktu se zákazníkem při jednáních, servisu, atd.
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • splnění požadavků některých zákazníků


ISO 9001     ISO 14001

Politika jakosti a životního prostředí