Historie

Firma byla založena Ing. Tomášem Bernardinem a v roce 1998 se transformovala na Bernardin konstrukce strojů s.r.o.

Zpočátku byla hlavní náplní výroba dílů, přípravků a strojů podle dokumentace zákazníka. Část zákazníků tvořily zahraniční firmy, zejména německé.

Již od počátku měla firma vlastní konstrukci, kde byl začátek vývoje jednoúčelových strojů a přípravků. Konstrukce byla založena na znalostech konstruktérů a jejich schopnosti využít dosavadní zkušenosti. K tomu napomáhalo i přátelské prostředí a osobní spoluzodpovědnost za výsledek. Za relativně krátkou dobu několika let se zvýšila technická i kvalitativní úroveň vyvíjených strojů a zařízení. Ke konstruování jsme používali 2D CAD AutoCAD až do verze Mechanical 2000i PowerPack.

S konstrukcí se vyvíjela i výroba. Díky rozšiřování prostorů a technického vybavení je velký rozdíl mezi prvními a současnými stroji. Ve výrobě jsou základem kvalifikovaní lidé, kteří svůj um přenáší na výsledný produkt. Kvalita strojů je založena na úzké spolupráci konstruktérů s mistry výroby.

Firma sídlila na Koterovské ulici v Plzni na Světovaru v pronajatých kancelářích. Přes ulici byly v pronajatých garáží dílny, které byly postupně s narůstající potřebou prostorů rozšiřovány.

První zařízení byly stroje pro kontrolu automobilových komponentů (např. dveřní, kapotové, sedačkové zámky). Další stroje přidaly ke kontrolním operacím i montážní operace (např. montáž a kontrola stabilizátorů). Některé stroje prováděly technologické operace (např. střihání, tváření).