Průběh zakázky

Jsme schopni zákazníkovi navrhnout technologii montáže, kontroly apod. podle jeho výrobku a podle technologie stroj. Vše záleží na požadavcích zákazníka a faktorech výrobního procesu, např. požadované produkci. Podle toho se také navrhuje stupeň automatizace.

Zaměřujeme se výhradně na zakázkovou výrobu. To znamená, že každé zařízení je objednané zákazníkem a vyvíjeno přesně podle jeho požadavků.

1. Nabídkové řízení

Vše začíná prvním kontaktem se zákazníkem, který u nás poptává konkrétní zařízení. Na poptávku reagujeme zpracováním nabídky, která přesně specifikuje technologii zařízení, podíl práce, materiálu a použitých komponent, a celkovou cenu s termínem dodání.

2. Konstrukční návrh - projekt

Po objednání začneme zpracovávat konstrukční návrh. Ten vychází z technologie navržené v nabídce. Návrh je se zákazníkem projednán na konstrukční přejímce, který odsouhlasí techické řešení včetně případných připomínek a dodatečných požadavků.

3. Konstrukční dokumentace

Z odsouhlaseného návrhu je rozpracována konstrukční dokumentace a jsou vydány výkresy do výroby. Dále jsou objednány nakupované komponenty. Vedle toho je také zpracováván elektroprojekt a systém řízení.

4. Výroba

Vydávání výkresů do výroby probíhá kontinuálně jakmile jsou hotovy a tak probíhá i výroba jednotlivých dílů stroje.

5. Montáž a oživení

Následuje montáž a oživení.
Úzká vazba konstrukce a výroby umožňuje v průběhu konstruování, výroby i montáže operativně měnit a upravovat konstrukci. Důvodem může být např. změna produktu zákazníkem, konstrukční změny nebo technologické požadavky. Vývoj je integrovaný.

6. Předání zákazníkovi

Po oživení, odladění a odzkoušení zařízení je zákazník pozván na přejímku u nás. Případné změny a požadavky zákazníka jsou provedeny a zařízení je transportováno k zákazníkovi. Po instalaci zařízení je provedena poslední přejímka a zařízení je předáno do provozu. S každým zařízením dodáváme průvodní dokumentaci.

7. Servis

Na naše stroje provádíme záruční i pozáruční servis na místě u zákazníka.

8. Úpravy

Provádíme úpravy, doplnění, rozšíření našich strojů. Důvodem mohou být např. konstrukční změny produktu, změny systému výroby, požadavky na změny (zrychlení) výrobního taktu stroje, doplnění stroje o další kontrolní či montážní operace apod.