Politika jakosti a životního prostředí

 • Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme specifická technická zařízení a technologické celky podle přání zákazníka, které splní veškeré jeho požadavky na funkčnost, kvalitu, bezpečnost, spolehlivost, hospodárnost a ekologičnost.
 • Poskytujeme zákazníkovi komplexní služby. Má naši plnou podporu při řešení problémů v jakékoliv souvislosti s našimi produkty či službami.
 • Jsme připraveni zákazníkovi pomáhat s vývojem jeho produktu s ohledem na výrobu, aby byla jednodušší, efektivnější, rychlejší, levnější.
 • Neustále zvyšujeme technickou úroveň našich strojů a zařízení.
 • Respektujeme trvale udržitelný rozvoj firmy při zvyšování konkurenceschopnosti, zajišťování prosperity a růstu.
 • Naší snahou je předcházet vzniku poruch a nehod a ochránit tak majetek, zdraví i životní prostředí před škodami, které by mohly vzniknout při naší činnosti nebo při činnosti našich produktů.
 • Měřítkem jakosti je spokojenost zákazníka. Měřítkem úrovně ochrany životního prostředí je snižování jeho zátěže. Obojí je bráno na zřetel v cílech jakosti a životního prostředí.
 • Základem pro dodržování požadavků systému jakosti a životního prostředí je zodpovědné chování všech našich zaměstnanců.
 • Všichni zaměstnanci jsou vedeni a motivováni k docilování vysoké jakosti a aktivně se podílejí na neustálém zlepšování všech činností.
 • Vedení firmy vyvíjí neustálý tlak na zvyšování technologičnosti konstrukce a tím i efektivnější využívání materiálů, ekologičtější, levnější a rychlejší výrobu.
 • Vedení firmy v čele s představitelem vedení pro jakost a environment soustavně zvyšuje povědomí všech zaměstnanců o platné dokumentaci a formulářích Systému řízení jakosti a environmentu a jejich používání.
 • Vedení firmy se zavazuje vytvářet zaměstnancům odpovídající podmínky pro práci, které se pak projeví i v kvalitě výsledného produktu.
 • Společnost se zavazuje k trvalému respektování právních a jiných požadavků a prevenci znečišťování životního prostředí.


V Plzni dne 22.05.2007
Ing. Tomáš Bernardin
jednatel organizace