Současnost

V současné době poskytujeme zákazníkům komplexní služby od návrhu technologie, přes konstrukci, výrobu, oživení, uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis na místě. Tyto činnosti sledujeme tak, abychom dokázali identifikovat potřeby a očekávání našich současných i potencionálních zákazníků.

V současnosti je u nás zaměstnáno 15 stálých pracovníků ve třech odděleních (konstrukce, výroba, administrativa - viz organizační schéma).

V květnu 2004 se firma přestěhovala do vlastního nově zrekonstruovaného objektu v areálu bývalých papíren v Plzni-Bukovci. Jedná se o halu s vnitřní vestavbou, ve které jsou umístěny kanceláře a zázemí. Cestu k nám najdete v kontaktech.

Používáme počítače v síti na platformě MS Windows.

Vývoj strojů a tvorba výrobní dokumentace probíhá ve 3D CAD SolidWorks (Dassault Systemes).

Nové působiště nám poskytuje moderní zázemí pro práci a skýtá potenciál pro další růst a rozvoj firmy.

K dosažení spokojenosti zákazníků ve všech oblastech, jsme zavedli v roce 2004 systém řízení jakosti (QMS) ve shodě s normou ISO 9001:2000 a systém řízení životního prostředí (EMS) dle ISO 14001. Tento integrovaný systém nám umožňuje zvyšovat účinnost všech procesů systému managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu.

Očekáváme výrazný přínos tohoto systému pro řízení procesů ve firmě, čímž následně budeme schopni dodávat technicky náročnější a kvalitnější zařízení.